"Хүүгэдтээ захяа" Открытый урок

Отправлено 18 мар. 2019 г., 10:09 пользователем ЛН Дашеева   [ обновлено 18 мар. 2019 г., 10:32 ]
Хүүгэдтээ захяа 

Түрэл тоонто нютагаа, 
Түрэһэн аба, эжыдээ 
Тэбшэн һэшхэлээрээ 
Тэхэрин айлшаар ерэжэл байгты. 
Үнэтэ бэлэг, зөөришье, 
Үндэр тушаал, нэрэ солошье 
Таанадһаа бидэндэ 
Хэрэгтэй бэшэ. 
Уян зөөлэн хандалгаһаа, 
Урихан таанадай шарайһаа 
Үнэтэй бэлэг 
Энэ наһандамнай байхагүй. 
Алтан дэлхэйдэ 
Аба, эжы гансахан, 
Ами наһаниинь 
Мүнхэ бэшэ, тиимэһээ 
Үбэл зуншье, үдэр һүнишье, 
Дүтэ гү, холо — өөрэгүй 
Үүдэ сэлин орогты, 
Мэндыемнай мэдэн гарагты. 
Хожомдожо һэшхэлээ 
Зобоохоор бэшээр, 
Хүгшэрһэн бидэнээ эльгэлүүлэн, 
Эрьен гэртээ ерэжэл байгты.

Галина Дугаржапова


Нравится
Показать список оценивших
ą
DSC02467.JPG
(4127k)
ЛН Дашеева,
18 мар. 2019 г., 10:09
ą
DSC02469.JPG
(4077k)
ЛН Дашеева,
18 мар. 2019 г., 10:09
ą
DSC02470.JPG
(4019k)
ЛН Дашеева,
18 мар. 2019 г., 10:09
Comments